Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Làm mới hay vá lại con đường “tráng xi măng trên cát” ở Bắc Ninh?

Chọc thủng lớp áo bêtông dầy 2cm thì lộ ra đất và cát phía dưới. Ảnh: BĐ.
Chọc thủng lớp áo bêtông dầy 2cm thì lộ ra đất và cát phía dưới. Ảnh: BĐ.