XUNG QUANH VIỆC CHỈ 3 TRƯỜNG HỢP TRẢ LẠI QUÀ TẶNG NĂM 2019:

Làm lãnh đạo phải có dũng cảm từ chối quà tặng

Đại biểu Nguyễn Tiến Sinh, Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình. Ảnh Q.H
Đại biểu Nguyễn Tiến Sinh, Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình. Ảnh Q.H
Đại biểu Nguyễn Tiến Sinh, Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình. Ảnh Q.H
Lên top