Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Làm gì để người khuyết tật không còn sợ khi đi xe buýt?