Làm gì để giảm chi tiêu công, tránh lãng phí?

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TP. Hồ Chí Minh)
Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TP. Hồ Chí Minh)