Làm gì để đẩy lùi được “bệnh thích nịnh” của cán bộ, lãnh đạo?

Ông Lê Đình Sơn (Chủ tịch Liên hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật Thanh Hóa).
Ông Lê Đình Sơn (Chủ tịch Liên hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật Thanh Hóa).
Ông Lê Đình Sơn (Chủ tịch Liên hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật Thanh Hóa).
Lên top