Làm gì để dân tin

Nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang. Ảnh: Tuổi Trẻ.
Nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang. Ảnh: Tuổi Trẻ.
Nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang. Ảnh: Tuổi Trẻ.