Lạm dụng bảo hiểm y tế: Có trường hợp cắt tử cung rồi mà vẫn đi đẻ

Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh phát biểu khai mạc Phiên giải trình sáng nay. Ảnh: Q.Khánh/ĐBND
Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh phát biểu khai mạc Phiên giải trình sáng nay. Ảnh: Q.Khánh/ĐBND
Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh phát biểu khai mạc Phiên giải trình sáng nay. Ảnh: Q.Khánh/ĐBND
Lên top