Làm dự án đô thị Cần Giờ đã tính đến mục tiêu bảo vệ hệ sinh thái.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Ảnh: Quốc hội
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Ảnh: Quốc hội
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Ảnh: Quốc hội
Lên top