Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lâm Đồng: Tránh xe máy, ô tô lao thẳng xuống vực