Lâm Đồng: Thu giữ 10 tấn phân bón hóa học đơn sản xuất trái phép