Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lâm Đồng: Thi công dang dở, con đường B’lao Sire “hành” dân