Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lâm Đồng sử dụng trung bình 7.000 tấn thuốc BVTV mỗi năm