Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lâm Đồng: Lũ nhấn chìm hoa màu, nhà cửa... gây thiệt hại hàng tỷ đồng