Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lâm Đồng: Đến ăn lẩu ếch khách hàng đánh rơi 5 triệu đồng