Lâm Đồng: Chồng sát hại vợ, đem chôn sau nhà rồi tự tử