Lâm Đồng: Cháy lớn tại kho hàng điện lạnh, thiệt hại trên 800 triệu đồng