Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lâm Đồng: Cháy lớn tại kho hàng điện lạnh, thiệt hại trên 800 triệu đồng