Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lại xuất hiện thi thể bệnh nhân bó chiếu, chở về bằng xe máy ở Sơn La