Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lại xuất hiện áp thấp nhiệt đới