Lái tàu vụ tai nạn cầu Ghềnh đòi bồi thường hơn 2 tỷ đồng