Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lại tai nạn trong ngành than, 1 công nhân tử nạn