Lại nghi bắt cóc trẻ em, hàng trăm người dân vây một phụ nữ

Hàng trăm người dân xã Quang Lộc bao vây người phụ nữ nghi bắt cóc trẻ em. Ảnh: CTV
Hàng trăm người dân xã Quang Lộc bao vây người phụ nữ nghi bắt cóc trẻ em. Ảnh: CTV
Hàng trăm người dân xã Quang Lộc bao vây người phụ nữ nghi bắt cóc trẻ em. Ảnh: CTV