Lai Châu có tân Bí thư Tỉnh ủy

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương và tỉnh Lai Châu chúc mừng tân Bí thư và nguyên Bí thư
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương và tỉnh Lai Châu chúc mừng tân Bí thư và nguyên Bí thư
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương và tỉnh Lai Châu chúc mừng tân Bí thư và nguyên Bí thư