Lai Châu: Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Trần Tiến Dũng chúc mừng tân Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu Giàng Páo Mỷ. Ảnh: Báo Lai Châu
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Trần Tiến Dũng chúc mừng tân Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu Giàng Páo Mỷ. Ảnh: Báo Lai Châu
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Trần Tiến Dũng chúc mừng tân Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu Giàng Páo Mỷ. Ảnh: Báo Lai Châu
Lên top