Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Kỳ vọng vào phiên chất vấn - trả lời chất vấn sôi nổi, ra vấn đề