Kỳ vọng sự đổi mới của Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ 2019-2024

Đại biểu Trương Hán Minh trao đổi với Lao Động bên lề Đại hội. . Ảnh: Nguyễn Hà
Đại biểu Trương Hán Minh trao đổi với Lao Động bên lề Đại hội. . Ảnh: Nguyễn Hà
Đại biểu Trương Hán Minh trao đổi với Lao Động bên lề Đại hội. . Ảnh: Nguyễn Hà
Lên top