Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đầu năm đạt 202,86 tỉ USD, xuất siêu gần 17 tỉ USD:

Kỳ vọng GDP Việt Nam đạt mức tăng trưởng 3% -3,5%

Các chuyên gia kinh tế tin tưởng kích cầu tiêu dùng nội địa và đẩy mạnh xuất khẩu nông, lâm sản và thủy sản vẫn là trụ đỡ góp phần đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm. Ảnh: Khánh Vũ
Các chuyên gia kinh tế tin tưởng kích cầu tiêu dùng nội địa và đẩy mạnh xuất khẩu nông, lâm sản và thủy sản vẫn là trụ đỡ góp phần đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm. Ảnh: Khánh Vũ
Các chuyên gia kinh tế tin tưởng kích cầu tiêu dùng nội địa và đẩy mạnh xuất khẩu nông, lâm sản và thủy sản vẫn là trụ đỡ góp phần đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm. Ảnh: Khánh Vũ
Lên top