Kỳ vọng chấm dứt cán bộ công chức trây ỳ, ngại đổi mới

Đại biểu Nguyễn Quang Tuấn (Đoàn Hà Nội) góp ý thảo luận về dự án sửa đổi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.
Đại biểu Nguyễn Quang Tuấn (Đoàn Hà Nội) góp ý thảo luận về dự án sửa đổi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.
Đại biểu Nguyễn Quang Tuấn (Đoàn Hà Nội) góp ý thảo luận về dự án sửa đổi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.
Lên top