Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Kỳ vọng chấm dứt cán bộ công chức trây ỳ, ngại đổi mới

Đại biểu Nguyễn Quang Tuấn (Đoàn Hà Nội) góp ý thảo luận về dự án sửa đổi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.
Đại biểu Nguyễn Quang Tuấn (Đoàn Hà Nội) góp ý thảo luận về dự án sửa đổi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.
Đại biểu Nguyễn Quang Tuấn (Đoàn Hà Nội) góp ý thảo luận về dự án sửa đổi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.
Lên top