Ký ức về Bác từ chiến khu xưa

Đình Tân Trào (Tuyên Quang) nơi ghi dấu những tháng ngày tiền Tổng khởi nghĩa của Bác Hồ, cũng như đã diễn ra sự kiện Quốc dân Đại hội mà sau này được ví như tiền thân của Quốc hội ngày nay.
Đình Tân Trào (Tuyên Quang) nơi ghi dấu những tháng ngày tiền Tổng khởi nghĩa của Bác Hồ, cũng như đã diễn ra sự kiện Quốc dân Đại hội mà sau này được ví như tiền thân của Quốc hội ngày nay.
Đình Tân Trào (Tuyên Quang) nơi ghi dấu những tháng ngày tiền Tổng khởi nghĩa của Bác Hồ, cũng như đã diễn ra sự kiện Quốc dân Đại hội mà sau này được ví như tiền thân của Quốc hội ngày nay.
Lên top