Ký ức về Bác Hồ trong ứng xử ngoại giao

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan chia sẻ những bài học vô giá về nghiệp vụ ngoại giao theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh trong cuộc nói chuyện ngày 19.5. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan chia sẻ những bài học vô giá về nghiệp vụ ngoại giao theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh trong cuộc nói chuyện ngày 19.5. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan chia sẻ những bài học vô giá về nghiệp vụ ngoại giao theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh trong cuộc nói chuyện ngày 19.5. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Lên top