Ký ức người cựu đội trưởng từng tham gia bảo vệ Lễ đài Độc lập năm 1945

Lên top