Kỳ thi THPT quốc gia 2017: Đổi mới nhằm giảm áp lực thi cử