Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Kỹ sư Bùi Hiển quyết hoàn thiện cho được trực thăng “Giấc Mơ”