Kỷ niệm 99 năm ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23.11.1922-23.11.2021): Bản lĩnh, trí tuệ, tầm nhìn qua công trình thoát lũ

Công viên văn hóa Võ Văn Kiệt trở thành điểm sinh hoạt văn hóa, về nguồn cho người dân trong và ngoài tỉnh. Ảnh: LT
Công viên văn hóa Võ Văn Kiệt trở thành điểm sinh hoạt văn hóa, về nguồn cho người dân trong và ngoài tỉnh. Ảnh: LT
Công viên văn hóa Võ Văn Kiệt trở thành điểm sinh hoạt văn hóa, về nguồn cho người dân trong và ngoài tỉnh. Ảnh: LT
Lên top