Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức Xây dựng Đảng

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm. Ảnh Bá Thắng
Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm. Ảnh Bá Thắng
Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm. Ảnh Bá Thắng
Lên top