Kỷ niệm 66 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 - 7.5.2020): Hồi ức không phai của người lính Điện Biên

Bà Trịnh Thanh Đoan - con gái của đồng chí Lê Liêm (Chủ nhiệm Chính trị Chiến dịch Điện Biên Phủ) - ôn lại những hình ảnh tư liệu, câu chuyện thời kháng chiến với ông Đỗ Ca Sơn. Ảnh: Lan Nhi
Bà Trịnh Thanh Đoan - con gái của đồng chí Lê Liêm (Chủ nhiệm Chính trị Chiến dịch Điện Biên Phủ) - ôn lại những hình ảnh tư liệu, câu chuyện thời kháng chiến với ông Đỗ Ca Sơn. Ảnh: Lan Nhi
Bà Trịnh Thanh Đoan - con gái của đồng chí Lê Liêm (Chủ nhiệm Chính trị Chiến dịch Điện Biên Phủ) - ôn lại những hình ảnh tư liệu, câu chuyện thời kháng chiến với ông Đỗ Ca Sơn. Ảnh: Lan Nhi
Lên top