Kỷ niệm 20 năm thành lập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trao tặng bằng khen cho Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trao tặng bằng khen cho Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trao tặng bằng khen cho Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.
Lên top