Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Kỷ niệm 20 năm Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng: Bản tình ca từ những nghĩa cử đẹp!