Kỷ luật tướng Bùi Văn Thành, Trần Việt Tân: “Không còn vùng cấm trong xử lý cán bộ vi phạm”

Ông Lê Văn Cuông - Nguyên Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa.
Ông Lê Văn Cuông - Nguyên Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa.
Ông Lê Văn Cuông - Nguyên Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa.
Lên top