Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Kỷ luật tổ chức, cá nhân lấy hàng tiêu hủy