Kỷ luật Phó tổng giám đốc Cienco 4 và cựu chủ tịch Cienco 1

Ông Nguyễn Quang Vinh, Bí thư Đảng ủy, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco 4 (Cienco 4). Ảnh: TA
Ông Nguyễn Quang Vinh, Bí thư Đảng ủy, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco 4 (Cienco 4). Ảnh: TA
Ông Nguyễn Quang Vinh, Bí thư Đảng ủy, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco 4 (Cienco 4). Ảnh: TA
Lên top