Kỷ luật một số công an trong vụ người dân tự tử ở trụ sở xã