Kỷ luật một số cán bộ ở Hà Giang còn nhẹ, có quyết định đóng dấu mật

Vụ án gian lận điểm thi tại Hà Giang năm 2018 gây xôn xao dư luận, nhiều người vướng vòng lao lý. Ảnh CA Hà Giang.
Vụ án gian lận điểm thi tại Hà Giang năm 2018 gây xôn xao dư luận, nhiều người vướng vòng lao lý. Ảnh CA Hà Giang.
Vụ án gian lận điểm thi tại Hà Giang năm 2018 gây xôn xao dư luận, nhiều người vướng vòng lao lý. Ảnh CA Hà Giang.
Lên top