Kỷ luật khiển trách ông Lê Hồng Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La

Ông Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: VGP
Ông Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: VGP
Ông Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: VGP
Lên top