Kỷ luật hàng loạt lãnh đạo tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Toàn cảnh kỳ họp 40 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ảnh UBKTTW
Toàn cảnh kỳ họp 40 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ảnh UBKTTW
Toàn cảnh kỳ họp 40 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ảnh UBKTTW
Lên top