Kỷ luật cảnh cáo Trung tướng Công an Trình Văn Thống

Trung tướng Trình Văn Thống. Ảnh CA
Trung tướng Trình Văn Thống. Ảnh CA
Trung tướng Trình Văn Thống. Ảnh CA
Lên top