Kỷ luật cảnh cáo Thượng tướng Phương Minh Hòa

Thượng tướng Phương Minh Hoà. Ảnh: TTX
Thượng tướng Phương Minh Hoà. Ảnh: TTX
Thượng tướng Phương Minh Hoà. Ảnh: TTX
Lên top