Kỷ luật cảnh cáo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Đặng Phan Chung. Ảnh Đoàn ĐBQH và HĐND Gia Lai.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Đặng Phan Chung. Ảnh Đoàn ĐBQH và HĐND Gia Lai.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Đặng Phan Chung. Ảnh Đoàn ĐBQH và HĐND Gia Lai.
Lên top