Kỷ luật cảnh cáo nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Đô đốc Nguyễn Văn Tình

Phó Đô đốc Nguyễn Văn Tình. Ảnh báo Nam Định.
Phó Đô đốc Nguyễn Văn Tình. Ảnh báo Nam Định.
Phó Đô đốc Nguyễn Văn Tình. Ảnh báo Nam Định.
Lên top