Kỷ luật 39 trường hợp người đứng đầu thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng

Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV (Ảnh: QH)
Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV (Ảnh: QH)
Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV (Ảnh: QH)
Lên top