Kỷ luật 30 tập thể và cá nhân liên quan vi phạm xây dựng ở huyện Bình Chánh

Một hình thức xây nhà không phép phổ biến ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh: Tôn che chắn bên ngoài ngụy trang, còn bên trong tường gạch, cột bêtông cứ thế... mọc lên thành nhà. Ảnh: P.V
Một hình thức xây nhà không phép phổ biến ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh: Tôn che chắn bên ngoài ngụy trang, còn bên trong tường gạch, cột bêtông cứ thế... mọc lên thành nhà. Ảnh: P.V
Một hình thức xây nhà không phép phổ biến ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh: Tôn che chắn bên ngoài ngụy trang, còn bên trong tường gạch, cột bêtông cứ thế... mọc lên thành nhà. Ảnh: P.V
Lên top